Informacje ogólne


1. Internetowy Sklep NUDA działający pod adresem www.nuda.bigcartel.com prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej produktów dziecięcych. Sklep NUDA prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski za pośrednictwem sieci Internet.

2. Właścicielem sklepu NUDA jest firma NUDA Marianna Czarnecka  z siedzibą: ul. Liliowa 29 R, 04-953 Warszawa, NIP 1130258465, REGON 368484926


3. Dane bankowe:


NUDA Marianna Czarnecka

ul. Liliowa 29R, 04-953 Warszawa

mBank 03 1140 2004 0000 3302 7715 8456

4. Stroną dokonującą zakupu w sklepie www.nuda.bigcartel.com może być tylko osoba pełnoletnia lub firma.

5. Składanie przez Kupującego zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


Przedmiot transakcji


1. Wszystkie produkty prezentowane w sklepie są nowe.

2. Produkty NUDA są w pełni wyprodukowane przez nas.

3. Zdjęcia produktów prezentowane na stronie mogą różnić się od ich wyglądu naturalnego ze względu na ich metodę prezentacji.


Zamówienie


1. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez:

a) wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej www.alenuda.co

b) kontakt ze sklepem za pomocą poczty elektronicznej o adresie: kontakt@alenuda.com

2. Jeśli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo a list elektroniczny będzie niezrozumiały, zamówienia takie nie będą realizowane.

3. Po złożeniu zamówienia do Kupującego wysyłane jest pocztą elektroniczną potwierdzenie o tym, że zamówienie zostało przyjęte.

4. Wystawiamy paragon lub fakturę. Aby otrzymać fakturę należy skontaktować się z nami e-mailowo: nuda.sklep@gmail.com

5. Jeżeli Kupujący wnosi o wystawienie faktury jest to równoznaczne z tym, że upoważnia firmę NUDA Marianna Czarnecka do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

6. W przypadku składania zamówienia z opcją płatności z góry, Kupujący zobowiązuje się uiści płatność w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.

7. Zamówienia są realizowane (wysyłane) jedynie w dni robocze od 9:00 do 18:00.Czas otrzymania przesyłki= czas realizacji+czas wysyłki.

8. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej, czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto sklepu NUDA. Zamówienie jest realizowane w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu należności na konto.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia, sklep zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Kupującego.

10. Wyprzedaż i sprzedaż promocyjna obejmuje tylko określoną liczbę towarów. Decyduje kolejność wpływających zamówień.


Dane osobowe


1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep www.nuda.bigcartel.com zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U., Nr 133, poz. 883 ze zm.) i nie będą udostępniane osobom trzecim.

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.

3. Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane będą przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.nuda.bigcartel.com.

4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub ich usunięcia.


Ceny


1. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

2. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego i od tej chwili nie ulega zmianie.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów a także do zmian i odwoływania promocji.


Płatności


1. Kupujący może dokonać zapłaty za towar za pomocą:

a) przelewu bankowego na konto sklepu: mBank 03 1140 2004 0000 3302 7715 8456

b) za pomocą systemu płatniczego PayPal

2. Koszt przesyłki ponosi Kupujący i jest on automatycznie doliczany do składanego zamówienia.

3. Koszt ten wynosi:

- przesyłka DPD (Koce, CLOUDmaxi, CLOUDmini, DROPmaxi) - 13,50 zł

- przesyłka POCZTA POLSKA  (Czapka, Torba, DROPmini) - 8 zł


Dostawa


1. Towar wysyłany jest do kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD.

2. Czas dostawy towaru wynosi 3-5 dni roboczych.

3. Przesyłki nieodebrane przez Kupującego będą zwracane do nadawcy na koszt Kupującego.

4. W momencie odbioru towaru, Kupujący powinien sprawdzić czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu. W momencie gdy zostaną stwierdzone na opakowaniu ślady uszkodzeń typu wgniecenie, rozdarcie czy uszkodzenie taśmy, klient nie powinien przyjąć przesyłki i jak najszybciej skontaktować się z nami. Abyśmy mogli uwzględnić roszczenia Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki należy spisać protokół szkód.


Zwrot


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni.

2. W przypadku o którym mowa w pkt.1 Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu towaru nie później niż w terminie 14 dni.

3. Aby dokonać zwrotu towaru należy towar i dokument zakupu(paragon/faktura) przesłać na poniższy adres :

NUDA Marianna Czarnecka

ul. Liliowa 29R, 04-953 Warszawa

4.Wysyłany towar musi być tak zabezpieczony aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.

5. Sklep zapewnia zwrot sumy równej kwocie zakupionego towaru. Pieniądze zostaną przelane na wskazane przez Klienta konto w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej.


Prawo do zwrotu towaru niezgodnego z umową – reklamacja


1. Reklamacja odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.)

2. Kupujący ma prawo złożyć reklamację wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową.

3. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować sprzedawcę, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową.

Informacja taka powinna zostać wysłana e-mailem bądź listem poleconym na adres sklepu w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wady.

4. W przypadku uznania reklamacji, sklep zobowiązuje się naprawić lub wymienić towar na nowy w terminie 14 dni. W przypadku gdy będzie to już niemożliwe (np. brak towaru w magazynie) sklep zapewnia zwrot równowartości ceny towaru lub inny towar w tej samej cenie.

5. Różnice między zdjęciami produktów a ich naturalnym wyglądem wynikające z zastosowania metody prezentacji, nie stanowią podstawy do reklamacji.

6. Towar reklamowany powinien zostać przesłany na adres  NUDA Marianna Czarnecka ul. Liliowa 29R, 04-953 Warszawa.

7. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną, sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta w formie pisemnej w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacji.


Postanowienia końcowe


1.Wszelkie kopiowanie zawartości strony jest zabronione.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.10.2017 a wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu i dotyczą zamówień złożonych po dniu publikacji.

3. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu. Jest powszechnie dostępny na stronie www.nuda.bigcartel.com. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz.271).